Emulzija za boje i lakove

Rozachim polimerne emulzije


Kompanija ROZACHIM je osnovana 1960 godine kao akcionarsko društvo. Danas predstavlja poznatog proizvodjača u oblasti proizvodnje emulzija za boje i lakove.

    Rozachim polimerne emulzije

Firma se prostire na preko 7000 kvadratnih metara i raspolaže savremenom procesnom opremom za proizvodnju akrilatnih i vinil-acetatnih disperzija kao i Al-oksihlorida.

STYAKRILI

Grupa veziva pod nazivom STYACRYL podrazumeva 4 tipa veziva :

  •  VINIL-AKRILNE KOPOLIMERNE EMULZIJE
  •  VINIL-ACETAT-VEO-VAKOPOLIMERNE EMULZIJE
  •  ČISTE AKRILATNE KOPOLIMERNE EMULZIJE
  •  STIREN-AKRILATNE KOPOLIMERNE EMULZIJE

PODRUČJA PRIMENE

Unutrašnje dekorativne boje

  •  Nisko-emsione boje i malteri
  •  Prajmeri na bazi rastvarača
  •  Prajmeri

Spoljašnje boje

  •  Fasadne bioje i malteri
  •  Završni premaz
  •  Prajmeri

Boje visokog sjaja i lakovi, satenski, mat, polu-sjajni ili sjajni premazi

Fleksibilne zaptivne mase i premazi za krovove

Industrijska aplikacija


U današnjem svetu sa povećanom pažnjom na ekološka pitanja I zaštitu životne sredine, izdvajmo ‘’eco-friendly’’ nisko-emisione emulzije visokog sjaja za boje I lakove. STYACRYL emulzije na bazi vode su odlična alternativa bojama na bazi rastvarača u slučaju da želite da smanjite sadržaj isparljivih materija a da zadržite željene karakteristike proizvoda.

Za detaljnije informacije o podruljima primene emulzija molimo Vas da preuzmete ROZACHIM katalog.